Hvorfor frimurer?


Siden tidernes morgen har mennesket spekuleret over de to store spørgsmål: "Hvorfra kommer jeg?" og "Hvortil styrer jeg mine skridt?". Disse spørgsmål kan ikke besvares hvis vi ikke også spørger: "Hvordan?".

I det rituelle arbejde inden for frimureriet arbejdes der ikke kun med værktøj af nyere dato, men også oldtidens mysteriesamfund er en del af logearbejdet. Vi får som enkeltindivider mulighed for at arbejde med os selv i samspil med andre og mulighed for at vælge den vej som er i overensstemmelse med vores sind og temperament.

Vores verden er i dag blevet så uendelig lille, og informationsniveauet er blevet så højt og hurtigt, at vi ind imellem lader vore meninger være relative i forhold til sandheden, samtidig med at vi forsøger at lægge en verdensanskuelse for dagen.

I dette livsspil forsøger vi at finde os selv, og at finde en mening med livet. Vi ser ud i det fjerne, til gamle og til nyopstående religioner, og vi sætter os hen i dyb meditation for at finde det guddommelige i os selv. Nogen lykkes det for, men andre kommer i dyb ulykke.

Frimureriet lægger stor afstand til færdigpakkede løsninger og fastlåste dogmer, og stiller store krav til det enkelte menneske om at tage ansvaret for sin egen udvikling, og det pålægger os at nære næstekærlighed.

Livet lærer os i tavshed, mens menneskene giver deres undervisning i skrift og tale; og vi har friheden til selv at vælge vores egen størrelse som individ og vores egen formåen i livet.

Går man ind i frimureriet, går man ind i en verden af ritualer og ceremonier som er meget smukke, men som også stiller krav til den enkelte om at deltage, studere og arbejde med ritualerne og ceremonierne.


Home page  |   Historie  |   Hvad er frimureri?  |   Hvorfor frimurer?  | E.mail