Hvad er frimureri?


Det korteste svar på dette spørgsmål er givet i en sætning: "Frimureri er et særligt symbolsk system, tilsløret i allegorier og belyst ved symboler".

"Le Droit Humain" er en frimurerorganisation, som arbejder på verdensplan og omfatter mennesker af begge køn, af alle racer og trosbekendelser. Vi bekender os ikke til nogen specifik religion eller dogme, men stiller det enkelte menneske frit. Dog anerkender vi ikke fanatisme, fascisme, satanisme og lignende overbevisninger som på ingen måde er forenelige med frimureriets idealer. For frimureriets arbejde stræber henimod: tolerance, fordomsfrihed og humanisme.

Frimurerordenen er en lukket orden og opfattes dermed også som hemmelig. Dette startede allerede ved frimureriets begyndelse, da det i gamle dage var nødvendigt at skjule visse frie tanker og tro for ikke at risikere straffe. I dag er dette desværre stadigt nødvendigt i mange lande, men i de mere demokratiske lande er bevæggrundene for lukketheden mere af personlige hensyn. De spørgsmål som frimureriet beskæftiger sig med angår nemlig i så høj grad menneskets indre Jeg og dets åndelige liv, at enhver helst vil vide sig mellem venligsindede søstre og brødre når disse spørgsmål drøftes.

I de skandinaviske loger afholdes der møde mellem 2 til 4 gange om måneden. Møderne er et meget centralt punkt i frimureriet, da det er der man henter inspiration og indsigt. Det er her frimureren får mulighed for at lære at bruge sit værktøj til at forbedre sin karakter, til at få et livssyn der gør ham/hende bedre til at forstå og hjælpe sine medmennesker, og ikke mindst til at lære sig selv at kende.

De midler, som frimureriet anvender, er arbejdet med og i symboler og ceremonier. Denne metode er ikke særegen for os, men har i alle tider været brugt til at anskue ideologier.


Home page  |   Historie  |   Hvad er frimureri?  |   Hvorfor frimurer?  | E.mail